Hero headi

Selvværd kan ikke bekræftes af andre
Dit selvværd blev opbygget som barn
Et lavt selvværd udelukker ikke en stor selvtillid
Selvværd er hvad du tænker om dig selv som menneske
Selvtillid er forbundet med, hvad du ved, at du er dygtig til

Check dit selvværd?

Kan du svare ja til flere af disse spørgsmål, er der grund til at tro, at du KAN OPNÅ MERE SUCCES I DIN KARRIERE, RELATIONER TIL ANDRE, PARTNER/ÆGTESKAB, DIT SELVBILLEDE, DINE BØRN/OPDRAGELSE - OSV.

Selvværd er en grundlæggende oplevelse af sig selv og sin værdi som menneske. 

Tænker du at, at du har lavt selvværd. Har du lyst til forandring? Så er her testen, som er VEJLEDENDE.
Du kan med sikkerhed ændre dit indre program.
TANKER ER IKKE VIRKELIGHED - TANKER KAN ÆNDRES OG DERVED ÆNDRES DIN VIRKELIGHED

HER ER NOGEN AF DE TANKER, DER VISER BILLEDEt AF SELVVÆRDET:

 • Havner du i følelser eller en tilstand , som du ikke ønsker?
 • Parforhold og kærester - hjerte rimer på smerte??? NEJ !
 • Jeg har indre uro og BEKYMRING?
 • Når jeg får kritik, er det MIG som person, der kritiseres?
 • Jeg er uduelig SOM PERSON, når jeg får kritik?
 • Jeg har ret til at blive vred, når jeg får kritik?
 • Jeg skal holde fast i et parforhold, selvom det er problematisk?
 • Jeg er i tvivl, når jeg skal tage beslutninger af følelsesmæssig karakter?
 • Jeg kan blive tavs, uden grund, i social og privat eller jobmæssig sammenhæng?
 • Jeg anstrenger mig, men det er ikke altid tilstrækkeligt?
 • Jeg skal være succesfuld for at få andres respekt?
 • Jeg er i tvivl om jeg er god nok til følelsesmæssig succes og lykke?
 • Når andre påpeger mine personlige fejltagelser, oplever jeg, at de taler ned til mig?
 • Det er vigtigt for mig, at andre kan lide mig?
 • Jeg undgår som regel konflikter, ved at trække mig eller blive trist og ”ramt”?
 • Jeg går ind i konflikter med vrede og ”følelsesmæssig” argumentation?
 • Jeg har svært ved tilgivelse og jeg bærer nag?
 • Jeg er i tvivl, om jeg er elsket?
 • Hvis jeg skal tage en beslutning, spørger jeg altid andre til råds?
 • Jeg har svært ved at komme igang med mit projekt, som skal give mig succes?
 • ................og listen er lang og individuelt nedsættende og ord og mening    

RTB metoden - Retrain The Brain metoden ændrer tanker og skaber en ny virkelighed.
Sessioner eller et forløb giver dig den NUTID, som du ønsker - FRI af fortiden

Er du træt af at kæmpe med ukendte skygger?

Vil du gerne stoppe med at "slå dig selv i hovedet"?

Kvæles du i andres, og dine egne, forventninger?