Alle materialer er Copyright Betterlife/ved Susanne Bech Simonsen.

Materialerne må ikke, uden skriftlig aftale, deles eller udlånes eller sælges til tredjemand.

Du må, som professionel behandler, ikke videregive dele af eller hele materialet til klienter eller anden tredjemand.

Du er, som deltager på online forløbet, ansvarlig for at overholde afleveringstider på opgaver, samt at være tilstede ved aftalte online sessions. Ved sygdom eller anden årsag refunderes indbetalt beløb ikke. 

Materialerne er tilgængelig for abonnenter så længe et abonnement er betalt. 

Materialer må ikke downloades med mindre det er nævnt skriftligt ved materialerne.

Effekten af forløbet afgøres alene af din indsats og modtagelighed for de forslag der stilles. 

Vi fralægger os ethvert ansvar for negativ effekt og/eller virkning.

GO-Emind.com henviser til egen læge og/eller psykolog i tilfælde af, at et behandlingsforløb eller anden rådgivning kræver sundhedsfaglig anden behandling.

De anbefalede lydfiler må ikke anvendes, mens du er fører af et køretøj eller betjener maskiner. Ved afbrydelse af et behandlingsforløb refunderes ingen indbetaling. Forløbet kan efter skriftlig aftale stilles i bero.