PROGRESSIONS METODEN 

Metoden er evidensbaseret og indeholder 2 komponenter.

1) LYDFILER. Sindet "vaskes rent" for virus og tanker som skader. Hypnoselydfiler gør arbejdet. 

Du anvender lydfilerne dagligt eller efter behov. I en stille stund, når du ligger i sengen om aftenen eller tager et hvil eller pause i løbet af dagen.

Mindfulness betyder, at du er opmærksom på dine tanker her og nu. Du kan opnå at blive mere nærværende og positiv. Meditation er en tilstand, hvor du kan opnå en dyb ro og derved opleve mere energi.

Når du anvender hypnoselydfilerne registrerer du dine tanker og følelser her og nu og du er nærværende og positiv, som når du dyrker mindfulness. I hypnose oplever du også en dyb ro, som når du mediterer. I hypnose kan du desuden gå tilbage i tiden og ”tage fat” i de situationer, følelser og tanker, som skabte et problem, som du slås med i dag. Hvilket betyder, at du kan skabe en FORANDRING med hjælp fra lydfilernes forslag.

2) BEHANDLINGSPROGRAMMER/WEBINARER. 4 Steps and hypnosis er et mentalt opbygnings program, som strækker sig fra problemets start til den fremtid, som man ønsker sig. Informationer, videoforedrag, selvhypnose og lydfiler.

Lydfilerne skaber ro og skaber nye vaner og mental og fysisk FORANDRING.

Metoden giver  lindring, afhjælpning og fjernelse af mentale besværligheder og fysisk belastende tilstande.

Metoden har fantastiske resultater i forhold til livsstilssygdomme og funktionelle lidelser.

Metoden er unik til: STRESS, MISBRUG, ER DU FASTLÅST I OFFERROLLEN, UDFORDRINGER MED BØRN OG PARFORHOLD, DEPRESSION, ANGST, FORTIDEN DER TYNGER, USIKKERHED OM FREMTIDEN ETC.
Metoden har været anvendt af forsikringsselskaber og firmaer siden 2008. Mange private klienter har haft fantastiske resultater og glæde af metoden siden 2004. 
Progressionsmetoden er funderet i evidensdokumenteret hypnoseterapeutiske teknikker og motivations kommunikation.

 Udvikler og stifter Susanne Bech Simonsen M.S Health Psychology, har mere end 30 års erfaring med behandling og terapi både i USA og Danmark.

GO-EMIND er et godt supplement til anden behandling, som optimeres til at opnå godt resultat ved at kombinere med vore teknikker.

Progressionsmetoden arbejder med en model til menneskesindet, som søger at kortlægge de mekanismer, som gør, at vi tænker, føler og handler, som vi gør.

At man i stor grad genkender og forstår sig selv og derved kan ændres, så ens tanker og handlinger kommer over i et frugtbart, konstruktivt og etisk gavnligt spor. Det er muligt at betragte visse dele af metoden, som en form for kognitiv terapi.

Progressionsmetoden bruges både i onlineterapien, webinarer/behandlingsprogrammer og på lydfilerne.

Den bygger på principperne om respekt for alt liv, samt en livsførelse, hvor man tror på, at ”livet er godt”.

 Udgangspunktet er, at fysisk sygdom og mental eller psykisk eller følelsesmæssig lidelse, kan forandres via viden, indsigt og forandring af det inderste i personen.

 For at skabe forandring behøver DU:

  • Villighed til at forandre.

  • Ønske om forandringens resultat.

  • Parathed til at slippe de gamle meninger, holdninger og tanker.

  • Mod til at se at ”det gamle i dig selv” skabte eller/og fastholdt lidelsen.

  • Forstå at intellektet kan være den stærkeste barriere til forandring.

  • Forstå at den korrekte viden og indsigt ALTID skaber et positivt resultat.

  • Forstå og acceptere, at den rette viden og indsigt fjerner og/eller ændrer lidelsen.​

De 4 trin og hypnose: Enhver følelse vi føler, tanke vi tænker og handling vi udfører skaber en følelsesmæssig og fysisk respons.

Webinarer og behandlingsforløbene er opbygget terapeutisk i skabelonen "De 4 steps and Hypnosis":

 

STEP 1: Indsigt og beskrivelse af problemets omfang og mønster. Hvad foretager jeg mig? Er der noget jeg kunne STOPPE med at gøre?

STEP 2:Indsigt i din personlighed, dine karaktertræk og dine følelser, som er årsagen til dit problem. Er der selvskabte plager involveret i mit problem? Har jeg følelser der trigger problemet?

STEP 3: Fremtiden. Intensiv ændring til mentalt/fysisk mønster, som fungerer. ”Sådan ønsker jeg at reagere”. ”Sådan vil jeg i det daglige fungere”.
Søvn, spise sundt, dyrke motion, gode vaner og INDRE RO.

STEP 4: Plan for fremtiden – fremtidig livsstil.  Er jeg parat til at gøre, hvad der er nødvendigt. Hvordan vil jeg leve mit liv.  Konkret plan.