EN HOLISTISK TERAPEUTISK METODE

Metoden bygger på en model og en terapi, som er evidensbaseret og indeholder 2 komponenter: RTB Terapien og PROGRESSION Modellen.
Lydfiler, webinar og behandlingsprogrammer er bygget op efter denne skabelon.

Progression Modellen er skabelonen til forløbet eller processen i lydfilerne.
RTB Terapien er  den terapeutiske teknik, som anvendes til at forandre et følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt, fysisk eller mentalt/psykisk problem.

 Progressions modellen er opbygget med 4 trin.

RTB teknikken er en hypnoseteknisk metode.

ISBJERG sindet  

Når du anvender terapi , samtale terapi eller coaching er din indsats koncentreret om at finde svarene i dit bevidste sind. Dit bevidste er ca 10% af dit sind. Derfor kan du kun levere 10% af dine svar eller "din sandhed", som du er BEVIDST om.
Vores metode, med RTB terapi og hypnoseteknikker, får du i terapien adgang til dit underbevidste sind. Her ligger alt hvad du har glemt. Her gemmer de underbevidste vaner og mekanismer sig. 

Viljestyrke mur og hånd 

VI ER SPECIALISTER I MISBRUGSBEHANDLING OG FAMILIETERAPI - OGSÅ FOR VOKSNE SOM ER VOKSET OP I DYSFUNKTIONELLE FAMILIER.

Go-e mind/Misbrugsbehandling er en udvidet evidensbaseret model af KAT, DAT, MI og FIT. Disse anvendes af offentlig godkendte behandlingscentre, som NOVAVI, KABS og CAS.
Den er grundlæggende sammenlignelig med KAT (
kognitiv samtaleterapi/adfærdsterapi), DAT (en kombination af individuel psykoterapi, gruppebaseret færdighedstræning, telefoncoaching og et vejledningsteam). MI (Motiverende Samtale), mindfulness og FIT (Feedback Informed Treatment) - vi anvender NordicPas evaluering.
Vi anvender en udvidet form for MINDFULNESS med mere end 80 lydfiler og øvelser. Vi har praktiseret (med succes) online terapi siden 2012.
Vores rådgivere har, udover en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse, en 1-årig specifik misbrugsorienteret uddannelse; samt en familierådgiver uddannelse med fokus på misbrugsproblematikker.
(Mere end 350 lektioner - fremmøde/online).

MISBRUGSBEHANDLING
Præsentation af Misbrugsbehandling og rådgivning

HOLISTISK TERAPI OG BEHANDLING

ET PROBLEM ER FORBUNDET I HJERNE, KROP OG OMSTÆNDIGHEDER

HJERNEN

SINDET

SJÆLEN

KROPPEN

BARNDOM

FORTID

SKET ER SKET

OMSTÆNDIGHEDER

OVERBEVISNINGER OG TANKER

Du kan ikke løse et problem med de samme tanker og overbevisninger,
som skabte det

 Enhver følelse vi føler, tanke vi tænker og handling vi udfører skaber en følelsesmæssig og fysisk respons.

Webinar og behandlingsforløbene er opbygget terapeutisk i skabelonen "RTB®/4steps": 

STEP 1: Indsigt og beskrivelse af problemets omfang og mønster. Hvad foretager jeg mig? Er der noget jeg kunne STOPPE
med at gøre?
STEP 2:Indsigt i din personlighed, dine karaktertræk og dine følelser, som er årsagen til dit problem. Er der selvskabte plager involveret i mit problem? Har jeg følelser der trigger problemet?
STEP 3: Fremtiden. Intensiv ændring til mentalt/fysisk mønster, som fungerer. ”Sådan ønsker jeg at reagere”. ”Sådan vil jeg i det daglige fungere”.
Søvn, spise sundt, dyrke motion, gode vaner og INDRE RO.
STEP 4: Plan for fremtiden – fremtidig livsstil.  Er jeg parat til at gøre, hvad der er nødvendigt. Hvordan vil jeg leve mit liv.  Konkret plan.

I behandlingsforløbene modtager klienten samtale -og hypnosesessioner online i overensstemmelse med processen i De 4 trin. 
Når tanker og følelser og adfærd, som skabte eller vedligeholdt et problem, dukker op ændres tilstanden med klinisk professionel hypnose. Det sker online med terapeut. Derved fjernes årsagerne, i underbevidstheden, som skabte problemet.

 • Personlige sessioner online med en terapeut.
 • Videoer - inspiration og undervisning.
 • Brug af lydfiler med helbredende effekt. 
 • Evt. skriftlige opgaver med feedback.
 • 4 - X uger - aftales individuelt 
 • EFTER AFTALE -  online sessioner
 • tankerne ændres
 • ved afhængighed  fjernes trangen
 • nye vaner opbygges
 • forebyggelses plan 
 • RTB terapi med hypnose og samtale sessioner
 • 6 - 12 mdr. support

   Viljestyrke parforhold 

LYDFILER

Når du lytter til lydfilerne  "vaskes sindet rent" for virus og tanker som skader. Hypnoselydfiler gør arbejdet. Du anvender lydfilerne dagligt eller efter behov. I en stille stund, når du ligger i sengen om aftenen eller tager et hvil eller pause i løbet af dagen.
Til forskel fra Mindfulness og meditation har GO-EMIND'S lydfiler en "helbredende effekt".
Mindfulness betyder, at du er opmærksom på dine tanker her og nu. Du kan opnå at blive mere nærværende og positiv. Meditation er en tilstand, hvor du kan opnå en dyb ro og derved opleve mere energi.
Når du anvender hypnoselydfilerne registrerer du dine tanker og følelser her og nu og du er nærværende og positiv, som når du dyrker mindfulness. I hypnose oplever du også en dyb ro, som når du mediterer. I hypnose kan du desuden gå tilbage i tiden og ”tage fat” i de situationer, følelser og tanker, som skabte et problem, som du slås med i dag. Hvilket betyder, at du kan skabe en FORANDRING med hjælp fra de forslag og affirmationer som hypnoselydfilerne giver dig.

Når du lytter til en lydfil lige inden du falder i søvn, vil de affirmationer, som du lytter til blive  indlejret i dit underbevidste sind og blive gentaget gennem natten. På den måde "programmeres" sindet til at tænke og føle andreledes. Du vil dagen efter opleve, at du "tænker og opfører dig" anderledes end vanlig.
Lydfilerne er opbygget udfra teorien i RTB teknikken: RETRAIN THE BRAIN.

BEHANDLINGSPROGRAMMER og WEBINAR

Behandlingsprogrammerne bygger på RTB®/4steps, som  er et mentalt opbygnings program, som strækker sig fra problemets start til den fremtid, som man ønsker sig. Programmet indeholder informationer, terapi med terapeut, videoforedrag, selvhypnose og lydfiler.

Lydfilerne skaber ro og skaber nye vaner og mental og fysisk FORANDRING.

Metoden giver  lindring, afhjælpning og fjernelse af mentale besværligheder og fysisk belastende tilstande.

Metoden har fantastiske resultater i forhold til livsstilssygdomme og funktionelle lidelser.
Metoden er desuden unik til: STRESS, MISBRUG, ER DU FASTLÅST I OFFERROLLEN, UDFORDRINGER MED BØRN OG PARFORHOLD, DEPRESSION, ANGST, FORTIDEN DER TYNGER, USIKKERHED OM FREMTIDEN ETC.
Metoden har været anvendt af forsikringsselskaber og firmaer siden 2008. Mange private klienter har opnået  fantastiske resultater og haft stor glæde af metoden siden 2004. 
Progression modellen er funderet i evidensdokumenteret hypnoseterapeutiske teknikker og motivations kommunikation.

 Udvikler og stifter Susanne Bech Simonsen M.S Health Psychology, har mere end 30 års erfaring med behandling og terapi, både i USA og Danmark. Hun er som den eneste terapeut, som anvender klinisk professionel hypnose, anvendt af forsikringsselskaber.

GO-EMIND kan med fordel kombineres med andre behandlingsformer og er et godt supplement til enhver anden behandling, som optimeres til at opnå godt resultat ved at kombinere med vore teknikker.

Metoden arbejder med en model til menneskesindet, som søger at kortlægge de mekanismer, som gør, at vi tænker, føler og handler, som vi gør.
At man i stor grad genkender og forstår sig selv og derved kan ændre sine mønstre, så ens tanker og handlinger kommer over i et frugtbart, konstruktivt og etisk gavnligt spor. Man kan betragte visse dele af metoden som en form for kognitiv terapi, dog med væsentlige elementer af terapi via underbevidstheden.

Den bygger på principperne om respekt for alt liv, samt en livsførelse, hvor man tror på, at ”livet er godt”.

 Udgangspunktet er, at fysisk sygdom og mental eller psykisk eller følelsesmæssig lidelse, kan forandres via viden, indsigt og forandring af det inderste i personen. Men forandringen sker kun med klinisk professionel hypnoseterapi, hvormed man opnår adgang til underbevidstheden. I underbevidsteheden ligger kimen til de mønstrer, oplevelser og processer som man ikke "kender til" i vågen bevidst tilstand. Forandringen kan ske når man ændrer de underbevidste mekanismer.

 For at skabe forandring behøver DU:

 • Villighed til at forandre.

 • Ønske om forandringens resultat.

 • Parathed til at slippe de gamle meninger, holdninger og tanker.

 • Mod til at se at ”det gamle i dig selv” skabte eller/og fastholdt lidelsen.

 • Forstå at intellektet kan være den stærkeste barriere til forandring.

 • Forstå at den korrekte viden og indsigt ALTID skaber et positivt resultat.

 • Forstå og acceptere, at den rette viden og indsigt fjerner og/eller ændrer lidelsen.​

Når viljestyrken strejker virker RTB terapien.  Klinisk professionel hypnoseteknik viser dig årsagerne til dine problemer. 

HYPNOSE LÆGE

Ja tak - send mig videre til priser og vilkår Tilbage til forsiden