GDPR

GO-Emind.com indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant og kun , hvis det er relevant for kundens aktivitet på ovennævnte website.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af persondata overholdes altid alle relevante lovbestemmelser.
Persondata opbevares kun, så længe der enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Registreres det, at du har opgivet falske oplysninger, mobil nummer der ikke eksisterer eller anden form for misinformation, chikane eller spam, vil det blive anmeldt til myndighederne.

Købes og modtages et produkt eller en ydelse fra GO-Emind.com, indsamles visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde den bedste services. 

Der indhentes oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Go-Emind.com indsamler og behandler persondata, når kunden foretager sig følgende:

– Besøger hjemmeside

– Gennemfører et køb af produkter og/eller abonnementer

– Opretter en konto

– Tilmelder sig nyhedsbrev

– Sender spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige.

www.GO-Emind.com  er  data ansvarlig. 

Behandlingsgrundlag og formål

De almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhentes for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som der har købt. E-mailadresse indhentes for at kunne sende en ordrebekræftelse, samt en leveringsbekræftelse.

Når der betales for et produkt, abonnement eller ydelse indsamles kundens navn, kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil data blive videregivet til Stripe, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis kunden under registreringsprocessen eller på GO-Emind.com's hjemmeside har givet  samtykke hertil, bruges e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Det kan til enhver tid til- og afmeldes Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på kundens samtykke, har kunden til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis kunden ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, ydelse eller abonnement, vil kunden desværre ikke have mulighed for at købe produkter, ydelser eller abonnementer på Go-Emind.com's hjemmeside.

Oplysninger (undtagen  e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at kunden har modtaget sin vare eller ydelse.

Databehandlere

GO-Emind.com anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere  ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde persondata i forbindelse med deres levering af ydelser. GO-Emind.com anvender kun  databehandlere der håndterer persondata i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Dine rettigheder

Kunden har til enhver tid ret til at anmode om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret persondata

  • At få slettet persondata

Kunden har derudover ret til at protestere over behandlingen af personlige data, samt har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker kunden ikke længere, at GO-Emind.com skal behandle persondata, eller at GO-Emind.com skal begrænse behandlingen af persondata, kan kunden sende en anmodning herom til  e-mailadresse: support@go-emind.com

 

Cookie- og privatlivspolitik Go-Emind.com

Introduktion

Ved besøg www.Go-Emind.com  indsamles der oplysninger om den besøgende, som bruges til at tilpasse og forbedre indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis kunden ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør kunden slette sine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor er uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på kundens computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis kunden sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for kunden og optræde hyppigere. Kunden kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt, at der er indhold, kunden ikke kan få adgang til.

Persondata

Generelt

Persondata er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til kunden. Når kunden benytter vores website indsamles og behandles en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis kunden tilmelder sig nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer sig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

GO-Emind.com indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om kundens computer, tablet eller mobiltelefon,  IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider kunden klikker på (interesser). I det omfang kunden selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed

GO-Emind.com behandler persondata sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

GO-Emind.com har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere kunden som bruger og vise kunden de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante, at registrere køb og betalinger, samt at kunne levere de services, kunden har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvendes oplysningerne til at optimere GO-Emind.com's services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og GO-Emind.com sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om kundens brug af websitet, hvilke annoncer, kunden modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Kunden kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

GO-Emind.com benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på GO-Emind.com's vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af persondata som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis kunden giver samtykke til det. Der anvendes kun databehandlere der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Kunden har ret til at få oplyst, hvilke persondata, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Kunden kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Kunden kan også tilbagekalde samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om kunden. Hvis de oplysninger, der behandles, er forkerte, kan kunden henvende sig og de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: support@go-emind.com. Kunden kan klage over GO-Emind.com's behandling af persondata og har også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ønsker kunden ikke længere, at GO-Emind.com skal behandle persondata eller begrænse behandlingen af persondata, kan kunden sende en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

GO-Emind.com repræsenterer Betterlife LLC i Danmark