Course Summary

Livsstrategier - 4 steps to reach your goals - for unge

ARBEJDER DU MED UNGE? - HER ER ET INTENSIVT LÆRINGSFORLØB

DIPLOM Uddannelsesforløb for unge:

At mestre livet på livets betingelser

Go-emind.com forbinder uddannelse til den unges virkelighed

Vi linker den unges personlige udvikling til situationen ”her og nu”

Uddannelse er altid lige ved hånden- ”on the go” på smartphone

Vi vender skavanker til resurser

Kan du klare livet i STÆRK STORM er du robust og egnet til livet med de rolige vindstød.

Måske du vil kede dig, når stormen har lagt sig – du kan lære at lyde roen.

LEARNING BY DOING


 

Målgruppe:

Unge i alderen 18-30år, som opholder sig på opholdssteder, væresteder, herberger eller bor i eget hjem og er tilknyttet en social foranstaltning.
Hvis den unge har et misbrug af alkohol eller narkotika tilbydes misbrugsbehandling. Lettere psykiatriske diagnoser er ingen hindring for at gennemføre et uddannelsesforløb.

Problemstilling:

Unge på væresteder og opholdssteder har ofte været igennem en svær periode, hvor tilliden til ”de voksne” har fået et knæk. De unge har oplevet, at de måtte ”klare sig selv” og sørge for egne behov og opbygge deres relationer til omverdenen ud fra det, som de har lært. Dette medfører, at de søger ”dårligt selskab” med andre unge, som har lignende problemstillinger. Når børn og unge ikke møder voksne, som kan bidrage med viden og erfaring, som der er brug for i et voksenliv, ja så lærer de ikke at tilpasse sig og indordne sig i forhold til den kontekst, som hedder uddannelse, job og personlig udvikling. Mentalt forbliver de i ” stadiet for behovstilfredsstillelse”. Dette bevirker, at de løber ind i mange nederlag, da ”den voksne verden” har en anden agenda end at tilfredsstille deres umiddelbare behov for tryghed, mad og drikke, tøj og samvær.

Et værested kan tilfredsstille visse behov, men de unge har brug for mere end det, hvis de ”skal ud af systemet” og være selvforsørgende.

De unge er vant til negative følelser? Det er reelle følelser for de unge og de skal lære at være opmærksomme på deres negative følelser.

Det første skridt er at indse, at de har dem, og det andet skridt er at forstå, hvad det betyder for dem, og tredje skridt er at lære at håndtere dem og rydde ud i de negative følelser, som ikke længere giver mening.

De er i mange sammenhænge blevet dårligt og respektløst behandlet, ikke blevet set og hørt eller de har oplevet, at de er blevet uretfærdigt behandlet.

De har reageret med det, som de har lært; aggression, skænderi eller trukket sig ind i sig selv.

De har søgt andre med samme reaktionsmønster og derved har de ikke tilegnet sig nye og bedre livsstrategier.

De unge har brug for:

 • at blive fastholdt og ”håndholdt ” i et kontinuerligt forløb og opleve gevinsten
 • at opbygge en konstruktiv villighed til at samarbejde om at skabe forandring
 • at opbygge et grundlag for at kunne forstå mulighederne for personlig udvikling
 • at opnå en realistisk selvindsigt
 • at opdage deres styrker og stærke sider
 • at opbygge strategier, som skaber positive relationer til omgivelser og virkeligheden
 • at håndtere deres livsomstændigheder
 • at opbygge/lære at træffe de rigtige beslutninger og valg
 • at lære selvdisciplin og selvkontrol
 • at føre beslutninger ud i livet – at sætte handling på
 • at løsrive sig fra barndommens dårlige erfaringer
 • at gøre op med tidligere erfaringer i forhold til skole, jobs etc.
 • at mestre deres mentale og følelsesmæssige udfordringer
 • at give udtryk for følelser og tanker i stedet for at udtrykke disse negativt og aggressivt
 • at skabe en dagligdag med sammenhæng og rutiner
 • at etablere et fritidsliv med interesser
 • at opbygge nye vaner
 • at flytte i egen bolig
 • at indrette sin bolig
 • at opbygge nye venskaber med sunde interesser
 • at opbygge en fungerende hverdag med ansvar og pligter
 • at udvikle sociale færdigheder i egen bolig, på jobbet og/eller i en uddannelsessituation
 • at lære elementær positiv kommunikation i relation til jobsøgning o.a.
 • at lære at praktisere positiv personlig kommunikation
 • at lære at leve livet på livets præmisser
 • at vende skavanker til resurser

 Et forløb skal:

 • motivere den unge til forandring
 • styrke den unges villighed til forbedring og udvikling
 • opbygge konkrete sociale færdigheder
 • opbygge mentale redskaber til at håndtere følelser
 • ”tømme rygsækken” for følelsesmæssige traumer og oplevelser
 • opbygge evne til at ”mærke sig selv og sine ønsker”

Forløb:

 • Optagelsessamtale – online
 • Præsentation og gennemgang af programmet
 • Fortrolighedsaftale - Copyright aftale
 • Samtykkeerklæring fra den unge i tilfælde af at sagsbehandler må drøfte sagen med uddannelsesleder.
 • Uddannelsesaftale og vilkår underskrives (den unge forpligter sig til at følge forløb og regler)
 • Beskrivelse af overordnet MÅL for forløbet: UDDANNELSE – JOB – FAMILIERELATIONER – HELDRED – BOLIG – DAGLIGE RUTINE – GÆLD – ØKONOMI OG PLANLÆGNING
 • Forløbet gennemføres i aftalt tidsramme
 • Der er ”checkpoints” undervejs – hvert modul afsluttes med evaluering (er målet nået?)
 • Afsluttes med online eksamen og DIPLOM overrækkelse
 • Efterfølgende support aftales

Adgang til digital platform og grupper

 • Digitalt undervisningsmateriale.
 • Online lektioner.
 • Videoforedrag og PowerPoints med foredrag.
 • Videoer med interviews med speakers fra hele verden.
 • Videoer med interviews med rollemodeller.
 • Arbejdsark til at guide og support til at anvende det man lærer.
 • MP3 lydfiler fra platformen www.go-emind.com.
 • Live gruppementorskabssessioner med mentor og underviser – 60/90 minutter hver uge. for at støtte, opmuntre og give svar på spørgsmål.
 • Adgang til online-fællesskab med andre, der studerer programmet.
 • Deltagerne kan ”gå online” fra computer og smartphone.
 • Deltagerne lærer at anvende RTB teknikken – RETRAIN YOUR BRAIN, som selv support.
 • Lektionerne frigives, når forrige lektion er bestået med svar på spørgsmål.
 • DIPLOM og eksamen.
 • Praktikophold i Los Angeles kan arrangeres.
 • Support via abonnement på Go-emind.com.

Obligatoriske foredrag og videolektioner:

Alle videolektioner og samtale lektioner tilpasses den unges alder, modenhed og problemstillinger.

Videoforedrag kan ændres og der kan suppleres med relevante emner.

Motivations YouTube videoer.

Rollemodeller – interviews med mønsterbrydere – videoer. 

Eksempler på video foredrag:

 • At skabe forandring – 4 steps.
 • Afhængighed – misbrug eller bare lidt for meget.
 • RTB – retrain the brain – hjælp til selvhjælp – HER OG NU.
 • Angst – strategi og håndtering.
 • Depression – strategi og håndtering.
 • Indre uro – øvelser som fjerner indre uro.
 • Tænke - planlægge – handle.
 • DIN plan? – Let’s do it.
 • Din historie er aldrig din skæbne.
 • Sådan ændrer du enhver tanke eller følelse – RTB – teknikken.
 • Negative følelser.
 • Learning by doing – at føre drømme ud i virkeligheden.
 • Familie hygge - en by i Rusland?
 • Relationer – venskaber og kolleger.
 • Økonomi og planlægning.
 • Fremtiden er her nu og lige om hjørnet.
 • Drømme er tanker der kan blive virkelighed.

Mentale redskaber, som skaber og styrker de gode evner.

Fantasi, hukommelse, intuition, fornuft, vilje og opfattelse er seks vigtige redskaber, som de unge skal lære at anvende, så de kan ændre deres hverdag, liv og fremtid.

 • Hukommelse

Den unge skal træne sin hukommelse til at fokusere på det positive – og GLEMME det negative, som hidtil har fyldt for meget og derved sat dagsordenen i den unges liv.

 • Fantasi

Den unge er ikke i træning med at forestille sig et bedre liv. Negative erfaringer har hobet sig op. Den unge lærer visualisering og vi bruger den aktivt i programmet til at skabe TROEN PÅ AT GODE TING SKER OG FREMTIDEN ER LYS OG FANTASTISK!

 • Fornuft

Frontallapperne er ”mishandlet”. Måske af et misbrug eller af andre årsager. Fornuften kan være ikke-alderssvarende og præget af et brug af ”stimulanser” som alkohol og stoffer. Den unge har et underskud af voksen vejledning og er ikke vant til at blive guidet på daglig basis. Moral og samvittighed er skabt i det negative miljø.

 • Intuition

Intuitionen og vores mavefornemmelse er koblet på og skabt af tidligere hændelser. Den unge lærer at anvende sin intuition ved at opbygge nye positive erfaringer og daglige successer som ikke alene handler om behovstilfredsstillelse.

 • Vilje

Den unge har ofte koncentrationsbesvær; ofte i ret svær grad. Tankemylder og forvirring skal HELT væk. Ellers kan den unge ikke trænes til at producere en indsats, som er nødvendig for at nå de RIGTIGE mål i livet.

 • Opfattelse

De unge anskuer verden og deres muligheder fra en bestemt vinkel. De lærer at se tingene fra den vinkel, som åbner muligheder og giver et godt liv.

Vi tilbyder desuden online uddannelsesforløb i:

 • Bliv ekspert på INSTAGRAM
 • Build Your own APP
 • Andre eksterne kursus udbydere er på vej

 

LIVSLANG ANVENDELSE

Den unge vil fortsætte med at opbygge og styrke samt besidde evnen til at opnå alt, hvad han/hun ønsker på ethvert område af sit liv.

Det bliver kun bedre og bedre.

FÅ ADGANG HER: DIPLOM UDDANNELSE FOR UNGE - LIVSSTRATEGIER