Cert. RTB/4Steps Counselor. Retrain the Brain. Neuro Transformation

RTB 4STEP (1)

Velkommen til uddannelsen til CERTIFICERET RTB®/4 STEPS NEURO TRANSFORMATION COUNSELOR - 12 TRINSMODELLEN

Uddannelsen bygger på Susanne Bech Simonsens viden og erfaringer fra mere end 30års behandlingsarbejde med misbrugere.

Behandlingen RTB er en kombination af adfærdsændring og terapi via det underbevidste sind.

Med en særlig hypnose terapeutisk samtale teknik opnår terapeuten at kunne skabe en kommunikativ kontakt, som er udgangspunktet for at påvirke klienten til at ændre adfærd.

Samme teknik kan også fjerne trangen til AT MISBRUGE. Når klienten oplever, ”at trangen er væk” opstår der ofte tillid til både terapeuten og behandlingsprocessen.

Teknikken er beskrevet i uddannelsesforløbet.

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne kan behandle klienterne med begge modeller.

Teknikken kan være en integreret del af behandlingsarbejdet på et bosted, institution eller klinik.

Deltagerne kan:

 • Opnå viden om misbrug, symptomer og udvikling

 • Lære teknikken med den særlige terapeutiske kommunikation

 • Gennemføre et terapiforløb – individuelt tilpasset situation og klient

 • Vedligeholde terapien i det daglige med korrekt kommunikation

 • Takle og behandle de ”traumer” og ”årsager” der dukker op i forbindelse med terapien

 • Behandle tilbagefald til misbrug

 • Have privatklienter 

Uddannelsen:

 • 6 mdr. - online lektioner - 2 gange om ugen a 1 time plus 12 mdr.

 • Deltagerne kan ”gå online” fra computer, smartphone eller laptop

 • Der er videoforedrag 

 • Deltagerne lærer at anvende RTB teknikken – RETRAIN YOUR BRAIN

 • Support til igangværende KLIENTFORLØB med behandler i 6 mdr. efter eksamen

 • Lektionerne ER TILGÆNGELIGE 24/7

 • Certificering og eksamen

 • Praktikophold og undervisning i Los Angeles kan arrangeres

 • Certificerede elever kan praktisere med privatklienter

 • 12 mdr. – support til nye klientforløb – kan tilkøbes med abonnementsordning.

DU LÆRER ØVELSER TIL AT HÅNDTERE, FJERNE ELLER LINDRE DÅRLG SØVN, DEPRESSION, STRESS, ANGST O.A. Øvelserne er placeret i de enkelte moduler i relation til modulets emne.

 1. Du lærer at praktisere RTB® TERAPIEN og at anvende de 4 STEPS.

 2. Du får en udførligt kendskab til de 12 trin som anvendes i AA - anonyme alkoholikere.

 3. Vi gennemgår AA filosofien

VELKOMMEN TIL FREMTIDEN – DEN STARTER NU 

Ved betaling bekræfter du at have modtaget information om pensum og uddannelsesplan                                                                                                                                                                                    

Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.
Participant

Order summary

RTB 4STEP

Cert. RTB/4Steps Counselor. Retrain the Brain. Neuro Transformation

DKK 19,800
Total due DKK 19,800

Payment information

After clicking 'Continue' you will be redirected to complete your purchase securely.

All transactions are secured using 256-bit encryption.

Gengivelse af materiale og copyright
Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af uddannelsen eller tilhørende materialer må gengives i nogen form (hverken elektronisk eller fysisk kopiering). 
Anvendelse af opgaver og øvrige materialer i forbindelse med behandlingsforløb
Opgaver og materialer må under ingen omstændigheder anvendes af behandlere, terapeuter eller andre i forbindelse med behandlingsforløb, terapi eller sessions uden SKRIFTLIG tilladelse fra BetterlifeUS LLC Publishing
Ansvarsfraskrivelse
Selvom alle forbehold er taget igennem uddannelsens og materialernes indhold, ydes der ingen garanti for implementering af metoderne i denne uddannelse, ligesom uddannelseslederen/forfatteren ikke kan holdes ansvarlig for påvirkninger/skade du måtte have – direkte om indirekte – som følge af metoderne i denne uddannelse/bog.

Indbetalt beløb refunderes ikke ved af brydelse af uddannelsen. Uddannelsen kan sættes på hold og gennemføres efter aftale. Se iøvrigt betalingsbetingelserne på www.go-emind.com